ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်

ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောင်နိုင်သည်ကို မတွေ့ရှိရပါ။ ပေါလုသည် ရောမတို့ထံ သူ၏စာတွင် အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြသည်– “ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့၌ကျိန်းဝပ်သောကြောင့် သင်တို့သည် ဇာတိပကတိမဟုတ်၊ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်မရှိသောသူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ရှိတော်မူလျှင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာသည် အပြစ်ကြောင့်သေသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် အသက်ရှင်နေ၏။ ယေရှုကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသောသူ၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူလျှင်၊ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသောသူသည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင်တို့၏သေစေသောကိုယ်ခန္ဓာတို့အား အသက်ကို ပေးတော်မူလိမ့်မည်။” (ရောမ၊ 8,9စာ-၁၁)။ ရောမခရစ်ယာန်များအား ၎င်းတို့သည် “ဇာတိပကတိ” မဟုတ်သော်လည်း “ဝိညာဉ်ရေးရာ” ဖြစ်သည်ဟု ပေါလု ရှင်းပြပြီးနောက် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိကအချက်ငါးချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ စံအိမ်တော်

ပထမရှုထောင့်သည် ယုံကြည်သူများ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တည်မြဲနေခြင်းကို အလေးပေးဖော်ပြသည် (အခန်းငယ် ၉)။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၌ သူ၏အိမ်ရှိကြောင်းကို ပေါလုရေးသားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ခေတ္တအလုပ်လုပ်ရုံသာမကဘဲ အမှန်တကယ် ကျွန်ုပ်တို့၌ အလင်းပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းခရီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ပါသွားကြောင်း ပြသသောကြောင့် ဤအဆက်မပြတ်တည်ရှိနေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

စိတ်ဝိညာဉ်၌အသက်

ဒုတိယရှုထောင့်သည် ဇာတိပကတိ၌မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်တော်၌ အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည် (အခန်းငယ် ၉)။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ရင်းနှီးသော ပေါင်းစည်းမှုအားဖြင့်၊ ယေရှုကဲ့သို့ နှလုံးသားနှင့် ဝိညာဉ်အသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ဖွင့်ပြသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ အုပ်ချုပ်ပြီး လမ်းညွှန်သည့်အသက်တာဖြစ်ကြောင်း ဤရှုထောင့်ကဖော်ပြသည်။

ခရစ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။

တတိယရှုထောင့်မှာ ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည် (အခန်းငယ် ၉)။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်း၌ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ရှိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို မိမိချစ်မြတ်နိုးသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်။ ယင်းက ယေရှုနှင့် ခရစ်ယာန်များကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို အလေးပေးဖော်ပြပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း သတိပေးသည်။ ကိုယ်တော်၏မျက်စိ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးသည် အတိုင်းအဆမရှိ၊ ဤကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ခိုင်ခံ့စေပြီး အားပေးသင့်သည်။

ဝိညာဉ်ရေးရာတက်ကြွမှုနှင့် ဖြောင့်မတ်မှု

စတုတ္ထရှုထောင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်ယာန်များအဖြစ် ပေးအပ်ထားသော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည် (အခန်းငယ် ၁၀)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် သေလောက်အောင်သေပြီး သေရမည့်အချိန်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်၏မျက်မှောက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်ရေးအရ အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဝိညာဉ်ရေးအသက်တာသည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းအတွက် အဓိကဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ အသက်ရှင်နေကြောင်းပြသသည်။

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အာမခံချက်

ပဉ္စမနှင့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက် အာမခံချက်ဖြစ်သည် (အခန်းငယ် ၁၁)။ သေခြင်းမှထမြောက်စေသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ကျိန်းဝပ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသေကောင်များရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းကဲ့သို့သေချာကြောင်း ပေါလုကကျွန်ုပ်တို့အားအာမခံပါသည်။ ဤအာမခံချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ထာဝစဉ်ရှိလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ပေးသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ငါတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်၍၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏မျက်မှောက်တော်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အသက်ရှင်နေကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားတွေးတောပြီး ပျော်မွေ့ရန် အဘယ်အံ့ဖွယ်ဘဏ္ဍာများ ဆောင်ကြဉ်းပေးသနည်း။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြီးပြည့်စုံသော လုံခြုံရေးနှင့် သေခြင်း၌ အာမခံချက်ပေးပါသည်။

ခရစ်ယာန်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံပြီး ကိုယ်တော်၏ချစ်လှစွာသောသားသမီးများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ၎င်းတို့ကို နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ခရစ်ယာန်များအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခံရပါသည်။

Barry ရော်ဘင်ဆင်သည်

 

ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အကြောင်း နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများ


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်- လက်ဆောင်တစ်ခု။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျိန်း!

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။