မဟာသာသနာပြုမိန့်မှာချက်ကဘာလဲ။

027 wkg BS မစ်ရှင် command ကို

ဧဝံဂေလိတရားသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူကြောင်း သတင်းစကား ဖြစ်သည်၊ ကျမ်းစာအရ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ထမြောက်ခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက် တပည့်တော်တို့အား ထင်ရှားပြခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် သတင်းကောင်းဖြစ်သည် (1. ကောရိန္သု ၁5,1-5; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 5,31; လုကာ ၂4,46စာ-၄၆; ယော 3,16; မဿဲ ၂8,19စာ-၂၀; မားကပ် 1,14-15; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 8,12; 28,30-31) ။

ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်နောက်လိုက်များအားမိန့်တော်မူသောစကားများ

“ကြီးမြတ်သောတာဝန်” ဟူသောစကားစုသည် မဿဲ ၂ တွင် ယေရှု၏စကားများကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။8,18(၂၀) “ယေရှု​သည်​လာ​၍ ``ကောင်းကင်​နှင့် မြေ​ကြီး​ပေါ်​ရှိ​အ​ခွင့်​အ​ရာ​အားလုံး​ကို ငါ့​အား​အပ်​နှင်း​ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့၏တပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေး၍၊ ငါမှာထားသမျှကို နာခံတတ်အောင် သွန်သင်ကြလော့။ ရှုလော့၊ ငါသည် ဤလောက၏အဆုံးတိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အမြဲရှိနေ၏။

ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီ

ယေရှုသည် “ခပ်သိမ်းသောအရှင်” (တ 10,36) သူသည် အရာရာ၌ ပထမဖြစ်တော်မူ၏။ (ကောလောသဲ 1,18 စ။) ချာ့ခ်ျများနှင့် ယုံကြည်သူများသည် သာသနာပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဧဝံဂေလိတရားတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘုံအသုံးအနှုန်းအတိုင်း သခင်ယေရှုမပါဘဲ လုပ်ဆောင်သောအခါ၊

အခြားဘာသာတရားများ၏ မစ်ရှင်များသည် သူ၏ မြင့်မြတ်မှုကို အသိအမှတ်မပြုသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို မလုပ်ကြပေ။ ခရစ်တော်ကို ၎င်း၏ကျင့်ထုံးများနှင့် သွန်သင်ချက်များတွင် ဦးစွာမထားဘဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ မည်သည့်ဌာနခွဲမဆိုသည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ခမည်းတော်ထံသို့ မတက်ကြွမီတွင်၊ ယေရှုသည် “... သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အပေါ်သို့ သက်ရောက်သောအခါ တန်ခိုးကိုခံရ၍၊ သင်သည် ငါ၏သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်” (တမန်တော်၊ 1,8) မစ်ရှင်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် ယုံကြည်သူများကို ယေရှုခရစ်၏ သက်သေအဖြစ် ဦးဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။

သူပို့သောဘုရားသခင်

ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် "မစ်ရှင်" သည် အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တခါတရံတွင် အဆောက်အဦတစ်ခု၊ တစ်ခါတစ်ရံ တိုင်းတစ်ပါး၌ ဓမ္မအမှု၊ တစ်ခါတစ်ရံ အသင်းတော်အသစ်များ စိုက်ပျိုးခြင်းစသည်တို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ချာ့ခ်ျသမိုင်းတွင်၊ "မစ်ရှင်" သည် သားတော်ကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်ပုံ၊ ခမည်းတော်နှင့် မည်သို့မည်ပုံတို့ဖြစ်သည်ဟူသော ဓမ္မအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ သားတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။
အင်္ဂလိပ်စကားလုံး "မစ်ရှင်" တွင် လက်တင်ဘာသာ အမြစ်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် "missio" မှဆင်းသက်လာပြီး "I send" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် မစ်ရှင်သည် တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ခုသို့ စေလွှတ်လိုက်သော အလုပ်အား ရည်ညွှန်းသည်။
"ပေးပို့ခြင်း" ၏အယူအဆသည် ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝနှင့်ဆိုင်သော သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ ဓမ္မပညာတစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် စေလွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ 

"ဘယ်သူကို လိုက်ပို့ရမလဲ။ ငါတို့ရဲ့တမန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။" သခင်ဘုရား၏အသံကိုမေး၏။ ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဖာရောဘုရင်၊ ဧလိယနှင့် အခြားပရောဖက်များထံ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ခရစ်တော်၏အလင်းကို သက်သေခံရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်အား ဣသရေလနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (ယောဟန်၊ 1,6(၇) လောက၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် “အသက်ရှင်သောခမည်းတော်” က သူ့ကိုယ်သူစေလွှတ်ခဲ့သည် (ယော 4,34; 6,57) ။

ဘုရားသခင်သည် မိမိအလိုကိုဆောင်ရန် ကောင်းကင်တမန်များကို စေလွှတ်တော်မူ၏။1. မောရှေ ၁4,7; မဿဲ ၂3,41 နှင့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များစွာကို) သားတော်၏နာမဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည် (ယော၊ ၁4,26; 15,26; လုကာ ၂4,49) ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ပြန်လည်ရရှိသောအခါတွင် ခမည်းတော်သည် “ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်” (တ 3,20-21) ။

သခင်ယေရှုသည်လည်း တပည့်တော်များကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (မဿဲ၊ 10,5) ခမည်းတော်သည် ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည်နှင့်အမျှ၊ ယေရှုသည် ယုံကြည်သူများကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို ရှင်းပြတော်မူသည် (ယော၊ ၁။7,18) ယုံကြည်သူတိုင်းကို ခရစ်တော်က စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် မစ်ရှင်တစ်ခုတွင် ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏သာသနာပြုများဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်အသင်းတော်သည် ဤအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပြီး ခမည်းတော်၏ သံတမန်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တမန်တော်ကျမ်းသည် လူသိများသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဧဝံဂေလိတရား ပြန့်ပွားလာစဉ် သာသနာပြုလုပ်ငန်း၏ သက်သေခံချက်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများကို “ခရစ်တော်အတွက် သံတမန်များ” ဟုခေါ်သည်။2. ကောရိန္သု 5,20) လူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ ကိုယ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းငှါ စေလွှတ်တော်မူ၏။

ဓမ္မသစ်ဘုရားကျောင်းသည် သာသနာပြုအသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အသင်းတော်ရှိပြဿနာများထဲမှတစ်ခုမှာ ဘုရားကျောင်းသွားသူများသည် “မစ်ရှင်ကို ၎င်း၏သတ်မှတ်ဗဟိုချက်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာထဲမှတစ်ခုအဖြစ် မြင်သည်” (Murray, 2004:135)။ ၎င်းတို့သည် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို သာသနာပြုများအဖြစ် တပ်ဆင်မည့်အစား ဤတာဝန်ကို "အထူးပြုအဖွဲ့များသို့ လွှဲအပ်ခြင်းဖြင့် မစ်ရှင်နှင့် ဝေးကွာသွားတတ်သည်" (ibid.)။ ဟေရှာယပြန်ဖြေမည့်အစား “ငါရှိပြီ၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်လော့” (ဟေရှာယ 6,9) မကြာခဏ စကားမပြောနိုင်သော အဖြေမှာ “ဒီမှာ ငါ! တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ပို့ပေးပါ။"

ဓမ်မဟောငျးကမျြးပုံစံ

ဓမ္မဟောင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ အမှုသည် ဆွဲဆောင်မှု အယူအဆနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အခြားလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်၏ စွက်ဖက်မှု၏ သံလိုက်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် အလွန်ထိတ်လန့်သွားကာ “သခင်ဘုရားသည် မည်မျှကောင်းမြတ်တော်မူသည်ကို မြည်းစမ်းကြည့်ရှု” ရန် ကြိုးပမ်းကြလိမ့်မည် (ဆာလံ ၃၊4,8).

မော်ဒယ်တွင် ရှောလမုန်နှင့် ရှေဘဘုရင်မ ဇာတ်လမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း "လာ" ဟူသော ခေါ်ဆိုမှု ပါဝင်သည်။ “ရှေဘမိဖုရားသည် ရှောလမုန်၏သတင်းကိုကြားသောအခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါ၊ ရှောလမုန်သည် အလုံးစုံတို့ကို ပြန်ပြော၍၊ ရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်၏အကျင့်နှင့် ပညာတော်တို့ကို အကျွန်ုပ်ပြည်၌ အကျွန်ုပ်ကြားသည်အတိုင်း မှန်ပါ၏။” (၁ ရာ 10,1စာ-၇)။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အယူအဆမှာ အမှန်တရားနှင့် အဖြေများကို ရှင်းလင်းနိုင်စေရန် လူတို့အား ဗဟိုအချက်တစ်ခုသို့ ဆွဲသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်အချို့သည် ထိုသို့သောပုံစံကိုကျင့်သုံးကြသည်။ ၎င်းသည် တရားဝင်မှုအချို့ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော မော်ဒယ်မဟုတ်ပါ။

ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကို သက်သေခံဖို့ အစ္စရေးတွေကို သူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ပြင်ပကို စေလွှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ “လူမျိုးခြားများထံသွား၍ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်အတွက် ထင်ရှားသောအမှန်တရားကိုကြေညာရန် တာဝန်မရှိ” (ပေတရု ၁၉၇၂:၂၁)။ ဘုရားသခင်သည် ယောနအား နိနေဝေမြို့၌နေထိုင်သော အစ္စရေးမဟုတ်သူများထံ နောင်တရစေသည့်သတင်းစကား ပေးပို့စေလိုသောအခါ ယောနသည် ထိတ်လန့်သွားသည်။ ထိုသို့သောချဉ်းကပ်မှုသည် ထူးခြားသည် (ယောနကျမ်းတွင် ဤမစ်ရှင်၏ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မှတ်သားစရာများကျန်နေသေးသည်)။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းပုံစံများ

“ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစဖြစ်သည်”—ဧဝံဂေလိတရား၏ပထမဆုံးရေးသားသူ မာကုသည် ဓမ္မသစ်အသင်းတော်၏အကြောင်းအရာကို တည်ထောင်ပုံ (မာကု၊ 1,1) ဧဝံဂေလိတရား၊ သတင်းကောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်များသည် "ဧဝံဂေလိတရား၌ မိတ်သဟာယ" ရှိရမည် (ဖိလိပ္ပိ၊ 1,5) ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အသက်ရှင်၍ ခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှကြသည်။ "ဧဝံဂေလိတရား" ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် မယုံကြည်သူများအား ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သတင်းကောင်းဖြန့်ဝေခြင်းဟူသော အယူအဆတွင် အမြစ်တွယ်နေသည်။

သူမ၏ ခဏတာကျော်ကြားမှုကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ရံဖန်ရံခါ ဆွဲဆောင်ခံရသကဲ့သို့၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ များစွာသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ကျော်ကြားမှုနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ယေရှုခရစ်ထံ ဆွဲဆောင်ခံရကြသည်။ “ထိုသတင်းသည် ဂါလိလဲပြည်တရှောက်လုံး၌ ချက်ခြင်းပျံ့နှံ့၏။ (မာကု၊ 1,28) ယေရှုက “ငါ့ထံသို့လာလော့” (မဿဲ 11,28) နှင့် “ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့” (မဿဲ 9,9) ကြွလာခြင်းနှင့် လိုက်လျှောက်ခြင်း၏ ကယ်တင်ခြင်းပုံစံသည် အသက်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အသက်၏စကားများဖြစ်သည် (ယော 6,68) ။

အဘယ်ကြောင့်မစ်ရှင်?

ယေရှုသည် “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသောဂါလိလဲပြည်သို့ကြွလာ” ကြောင်း မာကုရှင်းပြသည် (မာကု၊ 1,14) ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သီးသန့်မဟုတ်ပါ။ “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မုန်ညင်းစေ့ကိုယူ၍ မိမိဥယျာဉ်၌ကြဲသော မုန်ညင်းစေ့နှင့်တူ၏။ ကြီးပွား၍ သစ်ပင်ဖြစ်သဖြင့်၊ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် အကိုင်းအခက်၌ နေကြ၏။" (လုကာ ၁ ကော၊3,18စာ-၁၉)။ အယူအဆမှာ မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ ငှက်အားလုံးအတွက် လုံလောက်သော အပင်ကြီးဖြစ်သည်။

ဘုရားကျောင်းသည် အစ္စရေးရှိ အသင်းတော်ကဲ့သို့ သီးသန့်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်ပါဝင်ပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်” သူ၏သက်သေများဖြစ်ရမည် (တ 1,8) ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို မွေးစားရန် “ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်” (ဂလာတိ) 4,4) ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်သော ကရုဏာတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်၊ “လောကီသားအပေါင်းတို့အတွက်” (1. ဂျိုဟန် 2,2) ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်သက်သေများအဖြစ် ဤလောကသို့ စေလွှတ်ခံရပါသည်။ Mission ဆိုသည်မှာ လူသားတို့အား ဘုရားသခင်က "ဟုတ်ကဲ့" "ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဒီမှာရှိပြီး မင်းကို ကယ်တင်ချင်ပါတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။

ဤကမ္ဘာသို့ စေလွှတ်ခြင်းသည် ပြီးမြောက်ရမည့် အလုပ်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ “နောင်တရခြင်းသို့ပို့ဆောင်သော ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း” ကို အခြားသူများနှင့်ဝေမျှရန် ကျွန်ုပ်တို့အား စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုနှင့် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ရောမ၊ 2,4) ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ခရစ်တော်၏ သနားကြင်နာတတ်သော အရွယ်မရောက်သေးသော မေတ္တာသည် အခြားသူများနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဧဝံဂေလိတရားကို ဝေမျှရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ "ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တွန်းအားပေးသည်" (2. ကောရိန္သု 5,14) မစ်ရှင်သည် အိမ်တွင် စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သမျှသည် “စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်” တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လုပ်ရပ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည် (ဂလာတိ၊ 4,6) ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လမ်းပေါ်၌ဆုံတွေ့ကြသူများ၊ နေရာတိုင်းသို့ ဘုရားသခင်စေလွှတ်ခြင်းခံရပါသည်။

ရှေးဦးချာ့ခ်ျသည် မဟာကော်မရှင်တွင်ပါဝင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြင်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို မဟောဘဲ “လက်ဝါးကပ်တိုင်၏နှုတ်ကပတ်တော်” ကင်းမဲ့သူများကို ရှုမြင်ခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု 1,18) လူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို တုံ့ပြန်သည်ဖြစ်စေ မတုံ့ပြန်သည်ဖြစ်စေ၊2. ကောရိန္သု 2,15) ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ကြားနာရသူများနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်စိုးရိမ်သောကြောင့် ၎င်းအား ဖြန့်ဝေရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု သူမြင်သည်။ သူဤသို့ဆိုသည်– “အကြောင်းမူကား၊ ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်း၌ ငါဝါကြွားခြင်းမရှိ။ ငါလုပ်ရမှာမို့လို့။ ဧဝံဂေလိတရားကို မဟောလျှင် အမင်္ဂလာရှိပါ၏။" (1. ကောရိန္သု 9,16) ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရန် သူသည် "ဂရိလူများနှင့် ဂရိမဟုတ်သော၊ ပညာရှိများနှင့် ပညာမဲ့များအတွက် .... ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောရန်" ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ (ရောမ၊ 1,14-15) ။

ပေါလုသည် မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိသော ကျေးဇူးသိစိတ်ဖြင့် ခရစ်တော်၏အမှုတော်ကို လုပ်ဆောင်လိုသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့၏စိတ်နှလုံး၌ သွန်းလောင်းသောကြောင့်” (ရောမ၊ 5,5) သူ့အတွက်ကြောင့် ခရစ်တော်၏အမှုတော်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကဲ့သို့ “လွှတ်လိုက်” ခံရသောသူသည် တမန်တော်တစ်ဦးဖြစ်ရခြင်း၏ အခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ “ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် သဘာဝတွင် သာသနာပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်” (Bosch 1991၊ 2000:9)။

အခွင့်အလမ်းများ

ယနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းများစွာကဲ့သို့ပင် တမန်တော်များလက်ထက်က ကမ္ဘာကြီးသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ရန်လိုခဲ့သည်။ “လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်ကို ယုဒလူတို့၌ ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းနှင့် တပါးအမျိုးသားတို့အား မိုက်မဲခြင်းအကြောင်း ဟောပြောကြ၏။” (1. ကောရိန္သု 1,23).

ခရစ်ယာန်သတင်းစကားကို မကြိုဆိုပါ။ ပေါလုကဲ့သို့ သစ္စာရှိသူများသည် “ခပ်သိမ်းသောအတင်းအကျပ်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံကြသော်လည်း မကြောက်ကြ… ကြောက်ကြသော်လည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်မရှိကြ… ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသော်လည်း မစွန့်ပစ်ကြ။” (2. ကောရိန္သု 4,8စာ-၉)။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယုံကြည်သူအုပ်စုအားလုံးသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ကျောခိုင်းကြသည် (2. တိမောသေ 1,15).

လောကထဲကို ပို့ရတာ မလွယ်ဘူး။ အများအားဖြင့်၊ ခရစ်ယာန်များနှင့် အသင်းတော်များသည် “အန္တရာယ်နှင့် အခွင့်အလမ်းများကြား” တစ်နေရာ၌ ရှိနေကြသည် (Bosch 1991၊ 2000:1)။
အခွင့်အလမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးချာ့ချ်သည်အရေအတွက်တိုးများလာပြီးဝိညာဉ်ရေးတွင်ရင့်ကျက်လာသည်။ သူမသည်လိုက်စားဖို့မကြောက်ခဲ့ဘူး။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများအား ဧဝံဂေလိအခွင့်အရေးများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ တမန်တော် ၂ တွင် ပေတရု၏တရားဒေသနာဖြင့် အစပြု၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ခရစ်တော်အတွက် အခွင့်အရေးများကို ရယူခဲ့သည်။ ယင်းတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းတံခါးများနှင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည် (တမန်တော် ၁ ကော4,27; 1. ကောရိန္သု ၁6,9; ကောလောသဲမြို့ 4,3).

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ရဲရင့်စွာ ဝေမျှကြသည်။ တမန်တော် ၈ တွင် ဖိလိပ္ပုနှင့် ပေါလု၊ သိလ၊ တိမောသေ၊ အာကုလနှင့် ပြစ်ကိလတို့ကဲ့သို့ လူများသည် ကောရိန္သုတွင် အသင်းတော်ကို စိုက်သောအခါ၊ ယုံကြည်သူများ မည်သို့ပင်ပြုစေကာမူ ဧဝံဂေလိတရား၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် (ဖိလိပ္ပိ၊ 4,3).

လူများ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှတစ်ဦးဖြစ်ရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသကဲ့သို့၊ ယုံကြည်သူများသည် ဧဝံဂေလိတရားကိုထောက်၍ “ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၌ဖြစ်” ရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည် (1. ကောရိန္သု 9,22).

တမန်တော်ကျမ်းတွင် ရှင်ပေါလုသည် မဿဲ ၂၈ ၏ မဟာတာဝန်ကို ပြည့်စုံစေသဖြင့် “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ဟောပြော၍ သခင်ယေရှုခရစ်အကြောင်းကို ရဲရင့်စွာ သွန်သင်” ခဲ့သည် (တ ၂၊8,31) ၎င်းသည် အနာဂတ်အသင်းတော်—မစ်ရှင်တစ်ခုတွင်ရှိသော အသင်းတော်တစ်ခုအတွက် စံနမူနာပြထားသည်။

လုံလောက်သော

ကြီးမားသောသာသနာပြုမိန့်မှာချက်သည်ခရစ်တော်၏ ospel ၀ ံဂေလိတရားကို ဆက်၍ ဟောပြောရန်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်သည်ခရစ်တော်စေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ခမည်းတော်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောတက်ကြွသောယုံကြည်သူများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဆိုလိုသည်။

ဂျိမ်း Henderson ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်