ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (6)

ယေဘုယျအားဖြင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်သုံးခုရှိသည်။ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာဖွင့်ပြခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပြင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားအပြည့်အဝထည့်သွင်းထားသောဘာသာရေးနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဓမ္မ၌ဂျော့ခ်ျလတ်ဒ်ပြောခဲ့သည့်စကားနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သောမတ်စ်အက်ဖ် Torrance ကဤအယူဝါဒကိုထောက်ခံရန်အရေးကြီးသောကောက်ချက်အချို့ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးအချို့ကဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြားသူများကမူနှစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသည်၊ လုံးဝသဟဇာတမဖြစ်ဟုမြင်သည်1.

သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်နိုင်ရန် Ladd လုပ်ခဲ့သည့်ကျမ်းချက်များနှင့် subtopics များစွာကိုထည့်သွင်း။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုအပြည့်အ ၀ ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ သူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်တူညီခြင်းမရှိသော်လည်း ခွဲခြား၍ မရသောသီအိုရီကိုထောက်ခံသည့်တတိယမြောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ထပ်နေတယ် ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလက်ခံသောသူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်တူညီသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ နိုင်ငံတော်သည်ပြီးပြည့်စုံသော်လည်းအသင်းတော်သည်မပြည့်စုံပါ။ ဘာသာရပ်များသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဘုရင်ယေရှုခရစ်၏လက်အောက်ခံများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။

ဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ပါ

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်၊ အသင်းတော် (ဂရိ: ekklesia) ကို ဘုရားသခင်၏လူများအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။ ဤပစ္စုပ္ပန်ခေတ် (ခရစ်တော်၏ပထမဆုံးကြွလာချိန်မှစ၍) ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတမန်တော်များ—သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် စေလွှတ်တော်မူသော တန်ခိုးအာဏာရှိသူများ သွန်သင်သည့်အတိုင်း ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောခြင်းအတွက် အသင်းဝင်များသည် စုဝေးကြသည်။ ဘုရားသခင်၏လူများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သီးသန့်ထားရှိသော သမ္မာကျမ်းစာ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားကို လက်ခံရရှိကြပြီး၊ နောင်တနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်၊ ထိုဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်သည်ကို အမှန်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ တမန်တော်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း “တမန်တော်တို့၏ အယူဝါဒ၌တည်၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၌တည်” သော ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်သည်။ (တမန်တော်၊ 2,42)အစပိုင်းတွင် အသင်းတော်သည် ပဋိညာဉ်ဟောင်းမှ ဣသရေလ၏သစ္စာရှိနောက်လိုက်များ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏မေရှိယနှင့် ရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ် ၎င်းတို့အားဖော်ပြသည့် ကတိတော်များကို ပြည့်စုံစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ပဋိညာဉ်သစ်၏ ပထမပင်တေကုတ္တေပွဲနှင့် တပြိုင်နက်နီးပါးတွင်၊ ဘုရားသခင်၏လူများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သီးသန့်ထားသော သမ္မာကျမ်းစာ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားကို လက်ခံရရှိကြပြီး၊ နောင်တနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထိုဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်သည်ကို အမှန်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ တမန်တော်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း “တမန်တော်တို့၏ အယူဝါဒ၌တည်၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၌တည်” သော ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်သည်။ (တမန်တော်၊ 2,42) ကနဦးတွင်၊ အသင်းတော်သည် ပဋိညာဉ်ဟောင်းမှ ဣသရေလ၏ ယုံကြည်ခြင်း၏ သစ္စာရှိသော ကျန်ကြွင်းသော နောက်လိုက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏မေရှိယနှင့် ရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ် ၎င်းတို့အား ဖော်ပြသည့် ကတိတော်များကို ပြည့်စုံစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ပဋိညာဉ်သစ်တွင် ပထမပင်တေကုတ္တေပွဲနှင့် တပြိုင်နက်နီးပါးဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အောက်၌ - မပြည့်စုံပါ

သို့ရာတွင်၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ဤလူမျိုးသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိကြောင်း၊ စံနမူနာပြမဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ပိုက်ထဲတွင်ဖမ်းမိသောငါးပုံဥပမာတွင် ယင်းကို အထူးထင်ရှားစေသည် (မဿဲ ၁3,47စာ-၄၉)။ သခင်ယေရှုကို ဝန်းရံထားသော အသင်းတော်အသင်းတော်နှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် နောက်ဆုံးတွင် ခွဲခွာခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တို့ကို လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ကြသော ဤအသင်းတော်၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ခံစားခဲ့ရသည့် အချိန်ကာလတစ်ခု ရောက်လာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အသင်းတော်အချို့သည် ခရစ်တော်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် မိမိတို့ကိုယ်ကို မထားရှိကြသော်လည်း နောင်တရခြင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးတို့မှ ဆုတ်ခွာသွားကြသည်။ အခြားသူများမှာ ခရစ်တော်၏ သာသနာတော်ကို တလိုတလား လက်အောက်ခံခြင်းဖြင့် လက်ခံခြင်းတွင် တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ သို့သော်လည်း လူတိုင်းသည် ယုံကြည်ခြင်း၏တိုက်ပွဲကို နေ့တိုင်း အသစ်တစ်ဖန် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကို လိပ်မူထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ဇာတိပကတိနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဝယ်ပေးခဲ့သော သန့်ရှင်းသော သန့်ရှင်းခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့အား ဝေမျှရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်ကို ညင်သာစွာ လမ်းညွှန်ပြသသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်ကြီး၍ မှားယွင်းသော ကိုယ်ကိုတိုင် နေ့စဉ်သေဆုံးရန် တောင်းဆိုသော သန့်ရှင်းမှု။ ထို့ကြောင့် ဤအသင်းတော်၏ဘဝသည် စုံလင်ပြီး သန့်ရှင်းသည်မဟုတ်ပေ။ ဤတွင်၊ အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက်သည်ကို မြင်သည်။ ချာ့ခ်ျ၏အဖွဲ့ဝင်များသည် နောင်တရခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အစပြုကြပြီး၊ အဆက်မပြတ် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများကို တွန်းလှန်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းဟူသည် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တွင် ယခုပင် ပြီးပြည့်စုံသော ပုံတစ်ပုံရှိလျှင် ဤအရာများ မလိုအပ်ပါ။ ဤရွေ့လျားပြောင်းလဲနေသော၊ ပြောင်းလဲနေသောအသက်တာသည် ဤခေတ်တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ၎င်း၏ပြည့်စုံမှုတွင် မပေါ်လွင်သည်ဟူသော အယူအဆနှင့် လှပစွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေသည်။ မြော်လင့်သောဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်သည်- ခရစ်တော်၌ဝှက်ထားသောသူတို့အယောက်စီတိုင်း၏အသက်တာဖြစ်သည် (ကောလောသဲ 3,3) နှင့် လက်ရှိ ဘုံမြေအိုးများ (2. ကောရိန္သု 4,7) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြီးပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။

ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းအသင်းတော်ကိုမဟုတ်ဘဲဟောပြောပါ

အစောပိုင်းတမန်တော်များသည် အသင်းတော်တွင် ဟောပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း Ladd အနေနှင့် မှတ်သားထိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ခရစ်စမတ်၏ အက်ကလီစီယာအဖြစ် အသင်းတော်တစ်ခုအဖြစ် စုစည်းလာခဲ့ကြသော သူတို့၏သတင်းစကားကို လက်ခံခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ချာ့ခ်ျ၊ ဘုရားသခင်၏ လူများသည် ယုံကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်ခြင်း၏ အရာမဟုတ်ပါ။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးတည်းသာလျှင်၊ သုံးပါးသောဘုရားသခင်သည် ဤအရာဖြစ်သည်။ အသင်းတော်၏ ဟောပြောခြင်းနှင့် သွန်သင်ခြင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၏အရာဝတ္တုအဖြစ် မဖြစ်စေရ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် သူ့ဘာသာသူ လှည့်ပတ်မနေသင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက “[ကျွန်ုပ်တို့]သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်မဟောဘဲ၊ ယေရှုခရစ်ကို သခင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယေရှု၏အစေခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယေရှုကြောင့်လည်းကောင်း၊2. ကောရိန္သု 4,5; ဇူးရစ်ခ်ျကျမ်း)။ အသင်းတော်၏ သတင်းစကားနှင့် အလုပ်သည် သူ့ဘာသာသူ မညွှန်သင့်ဘဲ ၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သော သုံးပါးသောဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုကိုသာ ညွှန်ပြသင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏မြေကြီးအလုပ်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်တည်ထောင်ခဲ့သော ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးအား သူ၏အုပ်စိုးခွင့်ကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် တစ်နေ့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော ထွန်းလင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ဝန်းရံထားသော အသင်းတော်သည် သူ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြန်ကြည့်ကာ သူ၏ ဆက်လက်ဓမ္မအမှုတော်ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် ရှေ့ရှုသည်။ အဲဒါက သူမရဲ့ အာရုံအမှန်ပါပဲ။

ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အသင်းတော်မှပေါ်ထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ

ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ချာ့ချ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်အမှုတော်နှင့်လက်ဆောင်တော်များကိုတိတိကျကျပြောရခြင်းမှာထင်ရှားသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအသစ်ကိုမျှဝေသူများပင်၎င်းကိုလူသားများမတည်ဆောက်နိူင်ပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအရလူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်၊ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်၊ အမွေခံနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်မဖျက်ဆီးနိုင်၊ သငျသညျနိုငျငံတျောအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှလူ့အဖွဲ့အစည်းမှဘာသာရပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Ladd ကဤအချက်ကိုအလေးအနက်ထားအလေးပေးပြောကြားသည်။

ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်: လမ်းပေါ်တွင်ရှိသော်လည်းမပြီးဆုံးသေးပါ

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အပြည့်အ၀ မပေါ်သေးပါ။ Ladd ၏စကားတွင် “တည်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း မပြီးမြောက်သေးပါ။” မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အပြည့်အဝ အကောင်အထည်မပေါ်သေးပါ။ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဖြစ်စေ မသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ ဤစုံလင်သောခေတ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ အသင်းတော်ကိုယ်တိုင်၊ ယေရှုခရစ်ကို ဝန်းရံထားသူများ၊ သူ၏ဧဝံဂေလိတရားနှင့် သူ၏ဓမ္မအမှုတွင် စုဝေးကြသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းသည် ပြဿနာများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို မလွတ်ကင်းပေ။ အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်း၏ ကျွန်အဖြစ်၌ တည်ရှိနေ၏။ ထို့ကြောင့် အဆက်မပြတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ သူမသည် ခရစ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အောက်တွင် မိမိကိုယ်ကို ထားကာ၊ သူ၏ကရုဏာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အဆက်မပြတ် ကျွေးမွေးခြင်း၊ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ Ladd သည် ဤဖော်ပြချက်ငါးချက်တွင် ဘုရားကျောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကြား ဆက်ဆံရေးကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။2

  • ဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ပါ။
  • ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အသင်းတော်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
  • ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသက်သေခံသည်။
  • ဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
  • ဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်ဘုရားသခင်၏လူများပါဝင်သည်။ သို့သော်ချာ့ချ်နှင့်ဆက်နွယ်သူအားလုံးသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အပေါ်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကိုအကြွင်းမဲ့လက်အောက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးခရစ်တော်၏ခေါင်းဆောင်နှင့်အုပ်စိုးမှုကိုလက်အောက်ခံသူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တစ်ချိန်ချိန်၌ဘုရားကျောင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ကြသူအချို့သည်လက်ရှိနှင့်လာမည့်နိုင်ငံတို့၏အကျင့်စရိုက်ကိုကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့အသင်းတော်ကဓမ္မအမှုအားဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ချာ့ချ်သည်မတူကွဲပြားစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်၊ သို့သော်မတူပါ။ အကယ်၍ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါအပြည့်အဝပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါကဘုရားသခင့်လူမျိုးသည်ခြွင်းချက်မရှိမိမိအုပ်ချုပ်မှုကိုလက်အောက်ခံလိမ့်မည်။ ဤအမှန်တရားသည်လူအားလုံး၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတွင်အပြည့်အဝထင်ဟပ်လိမ့်မည်။

ခြားနားချက်သည်ဘုရားကျောင်း၏ဘုရားနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ခွဲခြား။ မရပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားခြားနားချက်သည်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဤနေရာတွင်အချက်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်။

လာမယ့်နိုင်ငံတော်ကိုကိုယ်ခန္ဓာသက်သေခံပါ

ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ခြားနားမှုနှင့် ခွဲခြား၍ မရသောနှစ် ဦး စလုံး၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာဘုရားကျောင်းသည်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ထင်ရှားသောသရုပ်သကန်ကိုကိုယ်စားပြုသင့်သည်။ သောမတ်စ်အက်ဖ် Torrance ကဤအချက်ကိုသူ၏သင်ကြားမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်သေးသော်လည်း၊ ယနေ့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလက်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုယ်ခန္တာကိုယ်၌သက်သေခံရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်ရှိသေးသောကြောင့်ဘုရားကျောင်းသည်ယခုနှင့်ယခုတွင်တွေ့ကြုံခံစား။ မရနိုင်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်အပျက်မျှသာဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ ဘုရားသခင့်လူမျိုးသည်လာမည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းလေ့လာခြင်းအားကမ္ဘာနှင့်အချိန်၊

ချာ့ချ်သည်ယင်းကိုလုံးလုံးလျားလျားမဖြစ်စေ၊ သို့သော်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ဘုရားနှင့်အတူဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်သည်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ကောင်းကျိုးများကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်၊ ဘေးနှင့်သေခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုအမှန်တကယ်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အထမြောက်စေသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခမည်းတော်အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌သားတော်အပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သားတော်အားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ခမည်းတော်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်သည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌၎င်း၊ နေ့စဉ်အသက်တာ၌လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူများ၏သာယာကောင်းကျိုးအတွက်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း၌ ၀ ိညာဉ်တော်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဤအဖြစ်မှန်နှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှပေးသောထူးခြားချက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အများဆုံးသက်သေထွက်ဆိုချက်မှာသန့်ရှင်းသောသဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အသင်းတော်များမှစုစည်းထားသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအကြားခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခိုင်မာဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ သူ၏ယဇ်ပလ္လင်တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်မှတစ်ဆင့်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော၊ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးသောခရစ်တော်အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ သခင်ဘုရား၏စားပွဲ၌လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်းအားပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စွမ်းအားတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ယဇ်ပလ္လင်တွင်ကိုယ်တော်၏လာမည့်နိုင်ငံတော်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သူသည်ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မည်ဟုကတိပြုထားသည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစားရန်သခင်၏စားပွဲသို့လာသည်။

ဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့တစျ ဦး နှငျ့အတူမပွုပါ

ခရစ်တော်၏ပထမကြွလာခြင်းနှင့် ဒုတိယကြွလာခြင်းကြားကာလတွင် အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် အမြဲတစေ ပြောင်းလဲနေသော ဆက်ဆံရေးတွင် ဝိညာဉ်ရေး ဘုရားဖူးခရီးတွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် ၎င်းတို့အား သူ့ထံတော်သို့ ဆွဲသွင်းကာ ကိုယ်တော်ကို အစဉ်အမြဲ ယုံကြည်ကိုးစားလာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးကာ သူ၏ကျေးဇူးတော်နှင့် နေ့ရက်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း၊ အသစ်သော အသက်တာသစ်ကို လက်ခံရန် လှုံ့ဆော်ပေးသောအခါတွင် အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် မပြီးဆုံးသေးပေ။ ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသောသူနှင့် လူတစ်ဦးစီ၏အသက်တာတွင် မိမိကိုယ်မိမိ မည်သို့ထင်ရှားကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် ကြေငြာရန်မှာ အသင်းတော်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့် သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် သဘာ၀ကို အဆက်မပြတ် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သက်သေခံရန် အသင်းတော်အား တောင်းဆိုထားသည်။ သို့သော်၊ ပေါင်းပင်များကြားတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်မည် သို့မဟုတ် မကောင်းသောငါး (ယေရှု၏ပုံဆောင်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရန်) ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်မသိနိုင်ပါ။ အချိန်တန်လျှင် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို အဆုံးစွန် ခွဲထုတ်ရန် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သာ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှေ့သို့ တွန်းပို့ရန် (သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်း) သည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မသက်ဆိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာနှင့် ယခုအချိန်တွင် အဆုံးစွန်သော တရားသူကြီးများမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လူတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အတွက် မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့် ပိုင်းခြားသိမြင်မှု၌ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်ကြည်နေရမည်ဖြစ်သည်။ သတိရှိရှိနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာကို ဦးစားပေးပါ၊ အရေးကြီးဆုံးကို ဦးစားထားဖို့နဲ့ အရေးမကြီးတဲ့အရာကို အရေးမကြီးပါဘူး၊ အရေးကြီးဆုံးဆိုတာ ဒီအချိန်ကြားထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဘယ်အရာက အရေးကြီးလဲ ဘယ်ဟာက အရေးမကြီးလဲ ခွဲခြားရမှာပေါ့။

ထို့အပြင်၊ အသင်းတော်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်း၏အဓိကတာဝန်မှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်သောစံပြ သို့မဟုတ် လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောချာ့ခ်ျကို သေချာစေရန်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားလူမျိုးတော်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် သူတို့၏ဘဝလမ်းစဉ်တွင် ခိုင်မြဲစွာမတည်ရှိသေးသူများ၏ မိတ်သဟာယမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းမှာ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ခရစ်တော်၏အသက်တာကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ဒီမျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဒါကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သခင်ယေရှု သွန်သင်သည့်အတိုင်း ပေါင်းပင်များကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားသည် (မဿဲ ၁3,29-30) သို့မဟုတ် ကောင်းသောငါးကို မကောင်းမှုမှ ခွဲထုတ်ခြင်း (း၄၈) သည် ဤခေတ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော မိတ်သဟာယကို မဆောင်ကြဉ်းဘဲ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ၎င်း၏သက်သေကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အသင်းတော်ရှိ အခြားသူများအပေါ် ထောက်ပံပေးခြင်းကို အမြဲအဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သူ၏ကြွလာမည့်နိုင်ငံတော်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသည့် ကြီးမားသော တရားစီရင်ရေးဥပဒေဖြစ်သည့် တရားရေးဝါဒကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဘုရားကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏ရှေ့နောက်မညီမှုများသည်လူတိုင်း၏ခေါင်းဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အချို့သောလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာများကိုဤနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဖြစ်သော်လည်းယင်း၏သဘောသဘာဝအရချာ့ချ်သည်အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီမကျပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင်ဖော်ပြထားသောအစောပိုင်းခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌အသုံးပြုသောချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည်ရှင်းလင်းသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်မှုသည်ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုနှင့်ဉာဏ်ပညာ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်နက်လိုအပ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် အခြေခံ၍ ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးတွင်ရင့်ကျက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရမည်။ လက်တွေ့ကျသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစိတ်ရင်းမှန်၊ ရွှင်လန်းမှုနှင့်လွတ်လပ်သောဆန္ဒ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အစေခံရန်ချစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။

နောက်ဆုံး၌သို့သော်၊ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်ခရစ်တော်မှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှတစ်ဆင့်လာရောက်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ဤခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဤခန့်အပ်ခြင်းများကိုလိုက်နာရန်အခြားသူများကအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အချို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုအမြဲတိကျစွာဖော်ပြမရနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကြီးမားသော ၀ ိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုရရှိခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခံထားရသူအချို့သည်ချာ့ချ်၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်တရား ၀ င်သန့်ရှင်းသောရာထူးများရရှိရန်မခေါ်ခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်း (သို့) မပြုလုပ်ခြင်းသည်သူတို့၏ဘုရားသခင့်လက်ခံမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ယင်းသည်ဘုရားသခင်၏မကြာခဏကွယ်ဝှက်ထားသောဉာဏ်ပညာအကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ ခေါ်ဆိုခြင်း၏အတည်ပြုချက်သည်သူတို့၏အကျင့်စရိုက်၊ သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၌သူတို့၏ယုံကြည်မှုအပေါ်ဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တပ်ဆင်နှင့်အားပေးရန်။

မျှော်လင့်သောဘုရားကျောင်းစည်းကမ်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်း

ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းနှစ်ရပ်ကြားရှိအသက်တာသည် မှန်ကန်သောအသင်းတော်၏ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုလိုအပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အမြော်အမြင်ရှိမှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ သနားကြင်နာမှုနှင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ရှေ့မှောက်တွင် (မေတ္တာ၊ ခိုင်ခံ့သော၊ ပြုစုပျိုးထောင်မှု) ဖြစ်သည့် စည်းကမ်းရှိရမည်။ လူအပေါင်းတို့သည် လည်း၊ လူအပေါင်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်အားဖြင့် ခံရ၏။ သို့ရာတွင်၊ ချာ့ခ်ျအသင်းဝင်များသည် ယုံကြည်သူချင်းများအား အနိုင်ကျင့်ရန် ခွင့်မပြုပါ (ယေဇကျေလ ၃၄)၊ သို့သော် သူတို့ကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားပါ။ သူသည် လူသားချင်းများအား ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ အချိန်နှင့် နေရာတို့ကို ပေးသနားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာကာ သူ၏နိုင်ငံတော်၏ သဘောသဘာဝကို ရှာဖွေရန်၊ နောင်တအတွက် အချိန်ရှာရန်၊ ခရစ်တော်ကို စုပ်ယူကာ ယုံကြည်ခြင်း၌ ပိုမိုအားကိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အသင်းတော်၏ အခြားအဖွဲ့ဝင်များအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော အမှားများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ အပါအဝင် ခွင့်ပြုထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိလိမ့်မည်။ တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာများသည် ဤနိုင်ငံတကာ စည်းကမ်းကျင့်သုံးမှုကို သက်သေခံပါသည်။ ပညာရှိနှင့် ထိလွယ်ရှလွယ် ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်သည်။ သို့သော် ယင်း၌ ပြီးပြည့်စုံမှုကို ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့ရာတွင်၊ အခြားရွေးချယ်စရာများသည် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောလမ်းစဉ်များဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်၏ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည့် မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်သောအတွေးအခေါ်ကို အပြင်းအထန်ရှုတ်ချသောကြောင့် ၎င်းကို ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစား သူ့နောက်လိုက်ရန် သူတို့ကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ တစ်ချို့က လိုက်သွားကြတယ်၊ တချို့က မလိုက်ဘူး။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သည့်နေရာ၌မဆို လက်ခံသော်လည်း သူ့နောက်လိုက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အသင်းတော်ဓမ္မအမှုသည် လက်ခံခြင်းနှင့် ကြိုဆိုခြင်းကိစ္စဖြစ်ပြီး၊ နောင်တရရန်၊ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ရန်နှင့် သူ၏စရိုက်ကို လိုက်လျှောက်ရန် ကျန်နေသူများကို လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ဆုံးမခြင်းအကြောင်းလည်း ဖြစ်သည်။ excommunication (အသင်းတော်မှနှင်ထုတ်ခြင်း) သည် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လိုအပ်သော်လည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် နမူနာပြထားသည့်အတိုင်း အသင်းတော်သို့ အနာဂတ်ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ၎င်းကို ခံယူသင့်သည်(1. ကောရိန္သု 5,5; 2. ကောရိန္သု 2,5စာ-၁၀; ဂလာတိ 6,1) သိမ်းပိုက်။

ခရစ်တော်၏ဆက်လက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်း၌ချာ့ချ်၏မျှော်လင့်ချက်

ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားခြားနားချက်နှင့်ဆက်နွယ်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တစ်ခုမှာဒေသနာသတင်းစကားသည်ခရစ်တော်၏ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသာမကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၌ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သမျှသည်သမိုင်းတွင်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုမဖွင့်ဟသေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားကညွှန်ပြသင့်သည်။ သူ၏မြေကြီးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသည်ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သေးပါ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်စံနမူနာကိုသဘောပေါက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော g ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်ဟုလူတို့အားမယုံကြည်စေသင့်ပါ။ ၎င်း၏စံပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်ပုံသက်သေတွင်အနာဂတ်ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်အတွက်မျှော်လင့်ချက်စကားလုံးပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဒါဟာဘုရားကျောင်းကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည်။ နောင်တရခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ရန်၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းခံရသောသူများ။ ခရစ်တော်သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေသတ်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အာမခံသောအသီးဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌နေ့စဉ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌တည်ရှိမည့်လူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခရစ်ယာန်အုပ်ချုပ်မှုပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်။

အနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မျှော်လင့်ချက်အတွက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုနောင်တယူပါ

ယေရှုသည် ဤနေရာနှင့် ယခုတွင် ပြီးပြည့်စုံသောလူများ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ခုကို ယူဆောင်လာရန် ကြွလာသည်ဟု လူအများက ယုံကြည်ကြသည်။ ချာ့ခ်ျကိုယ်တိုင်က သခင်ယေရှု ရည်မှန်းထားတဲ့အရာလို့ ယုံကြည်ပြီး ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ချာ့ခ်ျသည် ပြီးပြည့်စုံသောအသိုင်းအဝိုင်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာကြီးကို ယူဆောင်လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့် မယုံကြည်သူကမ္ဘာကြီး၏ ကြီးမားသောအပိုင်းများသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် စံနမူနာပြုခြင်း၏ သီးခြားလက္ခဏာတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု လူအများက ယုံကြည်နေပုံရပြီး၊ ထိုသို့သော စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိမှသာ ယုံကြည်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ အချို့သောသူတို့သည် ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ဧဝံဂေလိတရားကို ငြင်းပယ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရှိနှင့်ပြီးသား သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်တော့မည့် စံနမူနာကို ရှာဖွေနေပြီး အသင်းတော်သည် ထိုစံနှုန်းကို မပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိကြသည်။ အချို့က လိုချင်သည်ဖြစ်စေ လုံးဝမလိုချင်ပါ။ အခြားသူများသည် ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ဧဝံဂေလိတရားကို လုံးလုံးလျားလျား စွန့်လွှတ်ပြီး အသင်းတော်အပါအဝင် အရာအားလုံးနှင့် လူတိုင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ အချို့သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူတို့ကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးမည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဘုရားကျောင်းမှ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့် ချာ့ချ်ကို ညီမျှစေမည့် ဤအချက်ကို လက်ခံသူများသည် ဘုရားသခင်သည် ကျရှုံးသည် (မိမိလူများကို လုံလောက်အောင် မကူညီသောကြောင့်) သို့မဟုတ် သူ၏လူများ (လုံလောက်စွာ မကြိုးစားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်) ဟု ကောက်ချက်ချလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ စံနမူနာကို မအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် များစွာသောသူတို့သည် ဤအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေရန် အကြောင်းပြချက်မရှိပုံရသည်။

သို့သော် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်၏အကူအညီဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသောအသိုက်အဝန်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ခုကို သိရှိနားလည်သည့် ဘုရားသခင်၏ ပြီးပြည့်စုံသောလူများဖြစ်လာရန် အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်များကိုလိုက်စားရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သစ္စာရှိ၊ စိတ်ရင်းမှန်၊ သစ္စာရှိမှု၊ အစွန်းရောက်မှု၊ သို့မဟုတ် ပညာရှိများသာဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသော စံနမူနာကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဤခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် စံနမူနာပုံစံက အခိုင်အမာဆိုသည်။ ချာ့ခ်ျ၏သမိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် ယင်းသည် တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသောကြောင့်၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒီများသည် မည်သူကို အပြစ်တင်ရမည်ကို အတိအကျသိသည် - အခြား "ခရစ်ယာန်များ" ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင်၊ စံနမူနာဝါဒီများ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စံနမူနာကို မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း အပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒသည် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းထဲသို့ နစ်မြုပ်သွားစေသည်။ ဧဝံဂေလိသမ္မာတရားက၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ကြွလာမည့်နိုင်ငံတော်၏ကောင်းချီးများသည် ဤပစ္စုပ္ပန်ဆိုးညစ်သောခေတ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဟု ကတိပြုပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရာများမှ ယခု အကျိုးခံစားနိုင်ပြီး သူ၏နိုင်ငံတော် အပြည့်အဝ အကောင်အထည်မပေါ်မီတွင် ကောင်းချီးများကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြွလာမည့်နိုင်ငံတော်၏ တိကျသေချာမှု၏ အဓိကသက်သေခံချက်မှာ အသက်ရှင်သောသခင်၏အသက်၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် တက်ကြွခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကြွလာမည့်သူ၏နိုင်ငံတော် ကြွလာမည်ဟု ကတိပြုပြီး ယခုလက်ရှိဆိုးသွမ်းသောခေတ်တွင် ယခုလာမည့်နိုင်ငံတော်၏ ကြိုတင်မဲများ၊ ကြိုတင်မဲများ၊ အဦးသီးသောအသီးအနှံများကိုသာ မျှော်လင့်ရန် သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌မျှော်လင့်ချက်နှင့် သူ၏အမှုတော်ကို ပြီးမြောက်စေကာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်၌ရှိသောသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး ကြွလာမည့်နိုင်ငံတော်၏အသက်ရှင်ခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ပုံဥပမာများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် အသင်းတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကြားခြားနားချက်ကို အလေးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားကွာခြားချက်နှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလက်ရှိတည်ရှိနေသောဆက်နွယ်မှုအားဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း (သို့) ယုံကြည်မှုတစ်ခုမဖြစ်သင့်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး၊ ယင်းအစား၎င်းသည်ခရစ်တော်နှင့်သူ၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သူသည်ထိုတာ ၀ န်၌ပါ ၀ င်သည်။ သူသည်နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပြုအမူအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြ။ ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတ္တဝါသစ်များဖြစ်စေသည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စကြာ ၀ ofာကိုထာဝရရှင်နှင့်ရွေးနှုတ်သောသခင်သည်ပြန်လာသောအခါ။

တက်မြန်းခြင်းနှင့်ဒုတိယအလာ

ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေရန်နောက်ဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏မြေကြီးဓမ္မအမှုသည်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည်မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားနည်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်ရန်သူသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်လက်ရှိကမ္ဘာကိုစွန့်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူသည်အဝေးနှင့်မဝေးပါ။ သူကတစ်လမ်းထဲမှာရှိနေပေမယ့်ဖြစ်စေလမ်းအတွက်မဟုတ်။

John Calvin က ခရစ်တော်ဟာ "ပစ္စုပ္ပန်မှာရှိပြီး မဟုတ်ဘဲနဲ့" လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။3 သခင်ယေရှုသည် မိမိနှင့်မလိုက်နိုင်သော နေရာကို ပြင်ဆင်ရန် ထွက်ခွာသွားကြောင်း တပည့်တော်များအား ပြောပြခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကွာသွားသည့်နည်းဖြင့် သူ၏မရှိခြင်းကို ညွှန်ပြတော်မူ၏။ မြေကြီးပေါ်ရှိချိန်အတွင်း သူသည် ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိလိမ့်မည် (ယော 8,21; 14,28) တပည့်တော်များသည် ယင်းကို ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် မြင်နိုင်သည်ကို သိတော်မူသော်လည်း ယင်းကို တိုးတက်မှုအဖြစ် မြင်ကာ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတော်တွင် အနာဂတ်၊ အဆုံးစွန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ကောင်းကျိုးများကို မဆောင်ကြဉ်းသေးလျှင်ပင် ညွှန်ကြားထားသည်။ သူတို့နှင့်အတူရှိနေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့နှင့်အတူ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ကိန်းအောင်းနေလိမ့်မည် (ယော ၁4,17) သို့သော်၊ ယေရှုသည် လူ့အသွင်အပြင်၊ ရုပ်ခန္ဓာဖြင့် မြင်သာသော လောကမှ ထွက်ခွါသွားသည့်အတိုင်း ပြန်ကြွလာမည်ဟု ကတိပြုသည် (တမန်တော်၊ 1,1၁)။ သူ၏လက်ရှိပျက်ကွက်မှုသည် မပြည့်စုံသေးသော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် တူညီသည်၊ ထို့ကြောင့်လည်း အပြည့်အဝမတည်ရှိသေးပါ။ ယခုမျက်မှောက်ဘဝသည် ချုပ်ငြိမ်းရာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းသို့ ရောက်၏၊1. ကော7,31; 1. ဂျိုဟန် 2,8; 1. ဂျိုဟန် 2,1) လက်ရှိတွင် အရာအားလုံးသည် ဘုရင်ထံ အာဏာလွှဲအပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မူတည်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏လုပ်ဆောင်ဆဲဓမ္မအမှုအဆင့်ကို ပြီးမြောက်သောအခါ၊ သူပြန်လာမည်ဖြစ်ပြီး သူ၏ကမ္ဘာ့အာဏာစက် ပြီးမြောက်မည်ဖြစ်သည်။ သူဖြစ်သမျှနှင့် သူပြုသမျှအရာအားလုံးသည် လူတိုင်းမြင်နိုင်စေရန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ဦးညွှတ်ကြလိမ့်မည်၊၊ သူတို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို လူတိုင်း အသိအမှတ်ပြုကြလိမ့်မည် (ဖိလိပ္ပိ 2,10) သို့မှသာ သူ၏အလုပ်သည် လုံးလုံးလျားလျား ထင်ရှားလာလိမ့်မည်။ သူသည် မြေကြီးပေါ်တွင်မရှိသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နေရာတိုင်းတွင် အသိအမှတ်ပြုခံရမည်မဟုတ်ပေ။ ခရစ်တော်၏ အုပ်စိုးခြင်းကို အပြည့်အဝ ထုတ်ဖော်လိမ့်မည် မဟုတ်သော်လည်း ကြီးကြီးမားမား ဖုံးကွယ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်နှင့် ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုသောသူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကို ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသူများ၏ အသုံးစရိတ်ဖြင့်ပင် လက်ရှိ အပြစ်ရှိသောခေတ်၏ အသွင်အပြင်များစွာသည် ဆက်လက်၍ ရုပ်လုံးပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ မကောင်းမှု - ကိုယ်ကျင့်တရား (လူ့လက်ဖြင့် ကျူးလွန်ခြင်း) နှင့် သဘာဝ (အလုံးစုံသော အပြစ်တို့ကြောင့်) - ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အောင်နိုင်ခြင်းမရှိသလို သူ၏နိုင်ငံသည် အရာအားလုံးထက် မရပ်တည်နိုင်ဟု လူအများထင်နိုင်လောက်အောင် အဆိုးသည် ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သော ယေရှု၏ပုံဥပမာများသည် ဤနေရာနှင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်နေထိုင်၊ ရေးသား၊ ဟောကြားထားသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၏မျိုးစေ့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အညှောက်မပေါက်ဘဲ အခြားနေရာများတွင် မြေသြဇာကောင်းသောမြေတွင် ကျသည်။ လောကလယ်ကွင်းသည် ဂျုံနှင့် စပါးပင်တို့ကို ဆောင်တတ်၏။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာ ငါးကောင်းတွေ မကောင်းတာတွေ ရှိတယ်။ အသင်းတော်သည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရပြီး တရားမျှတမှုနှင့် ငြိမ်သက်မှုနှင့် ဘုရားသခင်ကို ပြတ်သားသောရူပါရုံကို ငတ်မွတ်ခြင်းအလယ်တွင် မင်္ဂလာရှိသူများဖြစ်သည်။ ယေရှုထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တွင်၊ စုံလင်သောကမ္ဘာကို သူ၏မျက်စိရှေ့တွင် ပေါ်လွင်ခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအစား၊ နောင်တစ်ချိန်တွင် သူ၏အောင်ပွဲနှင့် ရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝပေါ်လွင်စေမည့်အချက်အတွက် သူ့နောက်လိုက်မည့်သူများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် အစီအမံများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသင်းတော်ဘဝ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝိသေသလက္ခဏာမှာ မျှော်လင့်ချက်အသက်တာဖြစ်သည်။ အနည်းငယ် (သို့) များစွာသော အားထုတ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ခိုင်ခံ့စေခြင်း သို့မဟုတ် တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ခွင့်ပြုခြင်းဟူသော လွဲမှားသောမျှော်လင့်ချက် (အမှန်တကယ်တွင် စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ) ၌ မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား သတင်းကောင်းမှာ အချိန်မှန်—အချိန်မှန်—ခရစ်တော်သည် ဘုန်းအသရေနှင့် တန်ခိုးရှိသမျှဖြင့် ပြန်ကြွလာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါမှ ငါတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက် တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ယေရှုခရစ်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ပြန်လည်ဖန်ဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရာအားလုံးကို အသစ်ဖြစ်စေမည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ခရစ်တော်၏ တက်ကြွမှုသည် ကိုယ်တော်နှင့် သူ၏ အုပ်စိုးမှုကို အပြည့်အဝ ထုတ်ဖော်ရန် မမျှော်လင့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးထားကာ ယခင်ကဲ့သို့ ခပ်ဝေးဝေးတွင် ပုန်းကွယ်နေရန် သတိပေးထားသည်။ သူ၏ တက်ကြွမှုသည် ခရစ်တော်၌ ဆက်လက်မျှော်လင့်ချက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ သူ၏အမှုဆောင်ခြင်းတွင် သူပြီးမြောက်ခဲ့သော အနာဂတ် ပြည့်စုံမှုကို အမှတ်ရစေသည်။ သခင်၏သခင်နှင့် ရှင်ဘုရင်၏ဘုရင်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၏ရွေးနှုတ်ရှင်အဖြစ် ကိုယ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ပြည့်စုံခြင်း ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်အတူ ခရစ်တော်၏ပြန်လာခြင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာယုံကြည်မှုဖြင့် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးပါသည်။

ဒေါက်တာထံမှ Gary Deddo

1 လတ်ဒ်၏ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဓမ္မ၊ စစ။ ၁၀၅-၁၁၉ တွင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါမှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
2 Ladd စစ။ 111-119 ။
3 Calvin ၏ သုံးသပ်ချက် 2. ကောရိန္သု 2,5.


pdfဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (6)