သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူဆောင်

ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏။ " ရော ၅ း ၁

In einem Sketch der Komikergruppe Monty Python sitzt eine jüdische Gruppe von Zeloten (Eiferer) in einem dunklen Raum und sinnt über den Umsturz von Rom nach. Ein Aktivist sagt: «Sie haben alles weggenommen was wir hatten, und das nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vätern und Vorvätern. Und was haben sie uns jemals als Gegenleistung gegeben?» Die Antworten der Anderen waren: «»Das Aquädukt, sanitäre Einrichtungen, die Strassen, die Medizin, die Bildung, die Gesundheit, den Wein, öffentliche Bäder, nachts kann man sicher auf den Strassen gehen, sie wissen, wie man Ordnung hält.»

တုံ့ပြန်မှုများကအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းငှါတက်ကြွလှုပ်ရှားသူက "ပိုကောင်းတဲ့သန့်ရှင်းရေး၊ ဆေးဝါး၊ ပညာရေး၊ တစ်ခုတည်းသောအဖြေမှာ“ မင်းကငြိမ်းချမ်းရေးယူလာတယ်”

Diese Erzählung veranlasste mich zum Nachdenken über die Frage, die einige Leute stellen: «Was hat Jesus Christus jemals für uns getan?» Wie würden Sie diese Frage beantworten? So wie wir in der Lage wären, die zahlreichen Dinge, welche die Römer taten, aufzulisten, könnten wir zweifellos viele der Dinge aufzählen, die Jesus für uns tat. Die grundlegende Antwort aber wäre wohl die gleiche, die am Ende des Sketches genannt wurde – er brachte Frieden. Das kündigten die Engel bei seiner Geburt an: «Herrlichkeit sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden unter den Menschen des Wohlgefallens!» Lukas 2,14
 
Es ist einfach, diesen Vers zu lesen und zu denken: «Sie scherzen wohl! Frieden? Es hat keinen Frieden auf Erden gegeben, seit Jesus geboren wurde.» Aber die Rede hier ist nicht vom Ende bewaffneter Konflikte oder dem Einstellen von Kriegen, sondern vom Frieden mit Gott, den Jesus uns durch sein Opfer anbieten will. In der Bibel steht im Kolosserbrief 1,21-22 «Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun aber versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen.»

သတင်းကောင်းမှာသခင်ယေရှုသည်မွေးဖွားခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ငြိမ်သက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာကကိုယ်တော့်ကိုလက်အောက်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတာကိုလက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားသောကြောင့်၊ ရောမ ၅:၁၁

ဆုတောင်းပဌနာ

အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၏ရန်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကို ပြန်၍ ထင်ရှားစေ။ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောဤယဇ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။ အာမင်

Barry ရော်ဘင်ဆင်သည်


pdfသူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူဆောင်