ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို

276 ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နာမ၌ ပထမဆုံးသောစကားလုံးဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့် ဘုရားသခင်ထံမျှဝေခရီးကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ထိုအစား၊ ငါတို့သည် သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်းကို ငါတို့သည် ယုံကြည်ကြသည်” (တမန်တော် ၁၅:၁၁)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘဲ” (ရောမ ၃း၂၄)။ ကျေးဇူးတော်တစ်ပါးတည်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား (ခရစ်တော်အားဖြင့်) မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို သုံးဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသတင်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အကြောင်း သတင်းစကားဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက အဆက်မပြတ်သွန်သင်ပါသည်။4,3;၂၀.၂၄; ၂၀.၃၂)။

လူနှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံမှု၏အခြေခံသည်ကျေးဇူးတရားနှင့်အမှန်တရား၏အစဉ်အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ပညတ်တရားသည်ဤတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြသော်လည်းဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြည့်အဝဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ လူတိုင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဥပဒေသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်၏နောက်ဆုံးစကားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏နောက်ဆုံးစကားမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်။ သူသည်လူသားများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အမှန်တရားကိုပြီးပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုသည် တရားမျှတသည် ။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများနှင့် တရားဥပဒေနှင့်အညီ အကျဉ်းသားတစ်ဦးမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှ တရားမျှတသောအပြုအမူကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလိုတော်နှင့်အညီ မြင့်မြတ်သောလွတ်လပ်မှု၌ လုပ်ဆောင်သည်။ သူ၏အလိုကို ကျေးဇူးတော်နှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ငါမစွန့်ပစ်။ အကြောင်းမူကား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ပညတ်တရားအားဖြင့် ရောက်လျှင်၊ ခရစ်တော်သည် အချည်းနှီးသာ အသေခံတော်မူ၏။” (ဂလာတိ ၂:၂၁)။ ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို မစွန့်ပစ်ချင်သော တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ကျေးဇူးတော်သည် ချိန်တွယ်၍ တိုင်းတာနိုင်သော အရာမဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတော်သည် လူ့စိတ်နှလုံးကို လိုက်စားပြီး နှစ်မျိုးလုံးကို ပြောင်းလဲစေသော ဘုရားသခင်၏ အသက်ရှင်သောကောင်းမြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရောမမြို့ရှိ ချာ့ချ်ထံ ပေးစာတွင် ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် အောင်မြင်ရန် တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ အပြစ်တရား၏အခ၊ သေခြင်းသာဖြစ်သည် ဟု ရေးသားထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးသည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ ထာဝရအသက်ဖြစ်၏” (ရောမ ၆း၂၄)။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် လူသားအားလုံးအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးဆောင်သော ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။