ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို

276 ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့် စုပေါင်းခရီးကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နာမ၌ ပထမဆုံးစကားလုံးဖြစ်သည်။ “ထိုအစား၊ သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ငါတို့သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်းကို ငါတို့ယုံကြည်သည်” (တမန်တော် ၁၅:၁၁)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကုသိုလ်မရှိဘဲ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြသည်” (ရောမ ၃း၂၄)။ (ခရစ်တော်အားဖြင့်) ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဝေမျှခွင့်ရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသတင်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သတင်းတရားဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက အမြဲမပြတ်သွန်သင်ပေးသည် (တမန်တော် ၁ ကော၊4,3;၂၀.၂၄; ၂၀.၃၂)။

လူနှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံမှု၏အခြေခံသည်ကျေးဇူးတရားနှင့်အမှန်တရား၏အစဉ်အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ပညတ်တရားသည်ဤတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြသော်လည်းဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြည့်အဝဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ လူတိုင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဥပဒေသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်၏နောက်ဆုံးစကားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏နောက်ဆုံးစကားမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်။ သူသည်လူသားများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အမှန်တရားကိုပြီးပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုသည် တရားမျှတသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြောင့်မတ်သော အပြုအမူကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများနှင့် တရားဥပဒေများကို ချုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလိုတော်နှင့်အညီ မြင့်မြတ်သောလွတ်လပ်မှု၌ လုပ်ဆောင်သည်။ သူ၏အလိုကို ကျေးဇူးတော်နှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ငါမစွန့်ပစ်။ အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်တရားအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိလျှင် ခရစ်တော်သည် အချည်းနှီးအသေခံတော်မူ၏။” (ဂလာတိ ၂:၂၁)။ ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို မစွန့်ပစ်လိုသော တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ကျေးဇူးတော်သည် ချိန်ဆ၍ တိုင်းတာရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတော်သည် ဘုရားသခင်နောက်သို့လိုက်၍ လူ့စိတ်နှင့်စိတ်ကို ပြောင်းလဲပေးသောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အသက်ရှင်သောကောင်းမြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရောမမြို့ရှိ ချာ့ချ်ထံ ပေးစာတွင် ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် အောင်မြင်ရန် တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ အပြစ်တရား၏ အခကြေးငွေဖြစ်ပြီး သေခြင်းဟူသည် သတင်းဆိုးပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးသည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ ထာဝရအသက်ဖြစ်၏” (ရောမ ၆း၂၄)။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် လူအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးဆောင်သော ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။