သေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်ထမြောက်ကြမည်နည်း။

သေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ထမြောက်ကြမည်နည်း။ခရစ်တော်၏သဏ္ဌာန်တော်၌ မသေနိုင်သောအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြမည့် ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်ယာန်အားလုံး၏မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောရိန္သုမြို့ရှိ အသင်းတော်အချို့မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်ကို တမန်တော်ပေါလုကြားသောအခါ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ၊ 1. ကောရိန္သုသြဝါဒစာ အခန်းကြီး ၁၅ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပယ်ချခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ပေါလုသည် သူတို့လည်း ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီဟု သူတို့အမည်ခံထားသော ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံထားသော ယေရှု၏အလောင်းကို သင်္ချိုင်းတွင်း၌ မြှုပ်ထားပုံနှင့် သုံးရက်အကြာတွင် ဘုန်းထင်ရှားစေရန် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ချီးမြှောက်ခဲ့သည် (အခန်းငယ် ၃-၄)။ ထို့နောက်တွင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့ပြေးအရှင်အဖြစ် သေခြင်းမှထမြောက်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်—မိမိပေါ်ထွန်းလာချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ထမြောက်ခြင်းသို့ သွားမည့်လမ်းကိုပြသရန် (း 4,20-၃။ ၄)။

ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူပြီ

ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ပေါလုသည် အသက်ပြန်ရှင်လာပြီးနောက် ယေရှုပေါ်ထွန်းခဲ့သော သက်သေခံ ၅၀၀ ကျော်ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏စာကိုရေးသောအခါ သက်သေခံအများစုသည် အသက်ရှင်နေသေးသည် (အခန်းငယ် ၅-၇)။ ခရစ်တော်သည် တမန်တော်များနှင့် ပေါလုထံသို့လည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည် (အခန်းငယ် ၈)။ သခင်ယေရှုကို သင်္ဂြိုဟ်ပြီးနောက် ဇာတိခန္ဓာ၌ လူများစွာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းမှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ဟု ပေါလုက ၁ ကောရိန္သုတွင် ရေးသားထားသော်လည်း၊5. အခန်းက ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မှတ်ချက်မပေးဘူး။

သို့သော်သူကကောရိန္သုမြို့သားများအားအသိဥာဏ်ရှိစေပြီးအနာဂတ်ယုံကြည်သူများရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသံသယဝင်လျှင်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်မဲ့မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်ဟုသူကိုအသိပေးခဲ့သည် - အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်တော်သည်သင်္ချိုင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားအရသေလွန်သောသူတို့သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမယုံလျှင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုငြင်းဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမခံရလျှင်ယုံကြည်သူများသည်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါ။ သို့သော်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူခြင်းကြောင့်ယုံကြည်သူများသည်သူတို့လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်ကိုသေချာစေသည်ဟုကောရိန္သုမြို့သားများထံစာရေးခဲ့သည်။

ယုံကြည်သူများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း ပေါလု၏ သတင်းစကားသည် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုပါသည်။ သူ၏အသက်တာ၌ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုးသည် ယုံကြည်သူများ၏ အနာဂတ် ထမြောက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်၊ ထို့ကြောင့် သေခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏ နောက်ဆုံးအောင်ပွဲ (အခန်းငယ် ၂၂-၂၆၊ ၅၄-၅၇)။

ပေါလုသည် ဤသတင်းကောင်း—ခရစ်တော်သည် အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပြီး ယုံကြည်သူများလည်း သူ၏ပေါ်ထွန်းချိန်တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစောပိုင်းစာတစ်စောင်တွင် ပေါလုဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ယေရှုအသေခံပြီး တစ်ဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းကို ငါတို့ယုံကြည်လျှင် ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အိပ်ပျော်သောသူတို့ကို ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ခေါ်ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။” (1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,14) ရှင်ပေါလုက ဤကတိတော်သည် “သခင်ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ” ဖြစ်သည် (း၁၅)။

ချာ့ခ်ျသည် သမ္မာကျမ်းစာပါ ယေရှု၏ ဤမျှော်လင့်ချက်နှင့် ကတိကို မှီခိုအားထားကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် ယုံကြည်ခြင်းကို အစကတည်းက သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။ AD 381 ၏ Nicene Creed က ဤသို့ဆိုသည်– “သေလွန်သောသူတို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် လောကီအသက်တာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပါသည်။” နှင့် အေဒီ 750 ခန့်ရှိ တမန်တော်များ၏ အယူဝါဒက “ငါသည် ... ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်သည် ။ သေလွန်သောသူများနှင့် ထာဝရအသက်။”

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်၏မေးခွန်း

Im 1. ၁ ကောရိန္သု ၁၅ တွင် ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့သားများ၏ မယုံကြည်မှုနှင့် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်– “သေလွန်သောသူတို့သည် အဘယ်သို့ ထမြောက်ကြမည်နည်း။ ၃၅)။ ဤတွင်မေးခွန်းမှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်—နှင့် မည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမည်ဆိုလျှင် ရှင်ပြန်ထမြောက်သူများသည် အသက်တာသစ်အတွက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုသားများသည် ပေါလုသည် ဤဘဝတွင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်သော သေတတ်သော၊ အပြစ်ရှိသောကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်း ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။

ရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်တွင် အဘယ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်သနည်း၊ အထူးသဖြင့် ဤကဲ့သို့ ဖောက်ပြန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို အံ့သြကြသည်။ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာကယ်တင်ခြင်းပန်းတိုင်သို့ ရောက်နေကြပြီမဟုတ်လော၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှ လွတ်မြောက်ရန် သာ၍ကောင်းလိုသည်မဟုတ်လော။ ဓမ္မပညာရှင် Gordon D. Fee က ဤသို့ဆိုသည်– “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးအားဖြင့် အထူးသဖြင့် လျှာအဆင်းအားဖြင့်၊ သူတို့သည် ကတိပြုထားသော “ကောင်းကင်ဘုံ” တည်ရှိရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကောရိန္သုလူမျိုးများက ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့၏ အဆုံးစွန်သော နာမ်တရားနှင့် ကင်းကွာသော တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ သေခြင်း၌ သွန်းလောင်းရမည့် ခန္ဓာကိုယ်ပင် ဖြစ်သည်။”

ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာသည် လက်ရှိရုပ်ခန္ဓာထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကွဲပြားသောအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း ကောရိန္သုသားများ နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ရန် ဤ “ဝိညာဉ်” ခန္ဓာအသစ် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မြေကြီးရုပ်ခန္ဓာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကောင်းကင်ခန္ဓာ၏ဘုန်းအသရေကို သရုပ်ဖော်ရန် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ ဥပမာတစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်- သူသည် မျိုးစေ့နှင့် အပင်မှပေါက်သည့်အပင်ကြား ကွာခြားချက်ကို ပြောခဲ့သည်။ အစေ့သည် "သေ" သို့မဟုတ် ပျက်သွားနိုင်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် - ထွက်ပေါ်လာသောအပင်သည် သာ၍ကြီးမြတ်သည်။ “သင်ကြဲသောအရာသည် နောင်ဖြစ်လတံ့သောကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်၊ ဂျုံစပါးဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည်ဖြစ်စေ စပါးပင်မဟုတ်” ဟုပေါလုရေးသားခဲ့သည် (း၃၇)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရုပ်ခန္ဓာ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အသစ်သည် ၎င်း၏မျိုးစေ့ဖြစ်သော စပါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝက်သစ်ချပင်ကဲ့သို့ ပို၍ဘုန်းကြီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။

၎င်း၏ဘုန်းအသရေနှင့် အဆုံးမရှိသော ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စုပ္ပန်အသက်တာထက် ထာဝရအသက်ကို ပို၍ကြီးကျယ်စေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “သေသောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်းလည်းဖြစ်၏။ မျိုးစေ့သည် ပျက်စီး၍ မပျက်စီးနိုင်သော မျိုးစေ့ဖြစ်၏။ နှိမ့်ချခြင်း၌ ပျိုးကြဲ၍ ဘုန်းအသရေ၌ ကြီးပြင်းခြင်း ဖြစ်၏။ ဆင်း ရဲ ခြင်း ၌ စိုက် ပျိုး ၍ တန်ခိုး ၌ ထ မြောက် ၏” (ငယ် ၄၂-၄၃)။

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အတိအကျမျိုးပွားမှုတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း ပေါလုဆိုသည်။ ထို့အပြင်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကိုယ်ခန္ဓာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏သေခြင်း၌ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးသွားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏သေခြင်း၌ရှိသော ရုပ်ခန္ဓာကဲ့သို့ တူညီသောအက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်မဟုတ်ပါ။ (ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အသက် 2၊ 20၊ 45၊ သို့မဟုတ် 75 တွင် မည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိမည်နည်း။) ကောင်းကင်ခန္ဓာသည် မြေကြီးကိုယ်ခန္ဓာမှ အရည်အသွေးနှင့် ဂုဏ်ကျက်သရေဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်နေလိမ့်မည် - ၎င်း၏ပိုးအိမ်အား ထုပ်ပိုးထားသော လှပသောလိပ်ပြာကဲ့သို့၊ ယခင်က နေထိုင်ရာ၊ နိမ့်ကျူ။

သဘာဝခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်မသေနိုင်သောအသက်တာသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူမည်ကိုအတိအကျတွက်ချက်။ မရချေ။ ဒါပေမယ့်ဒီခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရဲ့သဘောသဘာဝကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဘူယျဖော်ပြချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိခန္ဓာသည် ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် အပြစ်တရားတို့အပေါ် သက်ရောက်စေသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာသည် မသေနိုင်သော၊ မသေနိုင်သောအသက်တာ၏ အခြားရှုထောင့်တစ်ခုတွင် အသက်ကို ဆိုလိုလိမ့်မည်။ ပေါလုဤသို့ဆိုသည်– “ပကတိကိုယ်ခန္ဓာသည် မျိုးစေ့ကြဲ၍ နာမ်ခန္ဓာသည် ပေါ်ထွန်းသည်”—“နာမ်ခန္ဓာ” မဟုတ်ဘဲ နောင်လာမည့်အသက်တာအတွက် တရားမျှတစေရန်အတွက် နာမ်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် ယုံကြည်သူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်သည် “ဝိညာဏ” ဖြစ်လိမ့်မည်—အသုံးမကျသော်လည်း၊ ခရစ်တော်၏ဘုန်းထင်ရှားသောကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်ရန် ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးအရ၊ အသွင်ပြောင်းပြီး “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသက်တာ၌ ထာဝစဉ်ထည့်သွင်း” . ခန္ဓာကိုယ်အသစ်သည် လုံးဝမှန်ကန်လိမ့်မည်; ယုံကြည်သူများသည် ရုပ်ဖျက်ထားသော နာမ်ဝိညာဉ်များ သို့မဟုတ် သရဲတစ္ဆေများ ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာအကြား ခြားနားချက်ကို အလေးပေးရန်အတွက် အာဒံနှင့် ယေရှုကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုထားသည်။ “မြေကြီးသားဖြစ်သကဲ့သို့၊ ကောင်းကင်ဘုံသည်လည်း ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိသကဲ့သို့ပင်” (ငယ် ၄၈)။ ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ၌ရှိသောသူများသည် အာဒံ၏အသွင်သဏ္ဍာန်နှင့် သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှု၏ပုံစံနှင့်ဖြစ်ခြင်းတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အသက်တာရှိကြလိမ့်မည်။ “မြေကြီး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ငါတို့သည် ထမ်းသည်နည်းတူ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်း ထမ်းရကြလိမ့်မည်” (း၄၉)။ ရှင်ပေါလုက “ငါတို့၏အချည်းနှီးသောကိုယ်ခန္ဓာကို သူ၏ဘုန်းကြီးသောကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေ” မည်ဟု ပေါလုမိန့်တော်မူသည် (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,21).

သေခြင်းကိုအောင်ခြင်း

ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ခန္ဓာကိုယ်သည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့သိထားသော ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သော အသွေးအသားမဟုတ်— အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် အစားအစာ၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ရေတို့ကို မှီခိုနေရတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ပေါလုက “ညီအစ်ကိုတို့၊ ယခု ငါဆိုသည်ကား၊ အသွေးအသားသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရနိုင်။ မပျက်စီးနိုင်သော ဥစ္စာကို အမွေမခံရ။" (1. ကောရိန္သု ၁5,50).

သခင်ဘုရားပေါ်ထွန်းတော်မူချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သေတတ်သောရုပ်အလောင်းများသည် မသေနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်များ—ထာဝရအသက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး သေခြင်းနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို လက်အောက်ခံတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ကောရိန္သုမြို့သားတို့အား ပေါလု၏စကားဟူမူကား၊ နက်နဲသောအရာကို ငါဆိုသည်ကား၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် မအိပ်ရ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြောင်းလဲရကြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်ချိန်၌ ရုတ်တရက် (ခရစ်တော်၏အနာဂတ်ထင်ရှားခြင်းအတွက် အလင်္ကာတစ်ခု)။ အကြောင်းမူကား တံပိုးမှုတ်၍ သေလွန်သောသူတို့သည် မပျက်စီးနိုင်သော ထမြောက်ကြလိမ့်မည်၊ ငါတို့သည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလတံ့။” (အခန်းငယ် ၅၁-၅၂)။

မသေနိုင်သောအသက်သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်မျှော်လင့်ချက်အတွက် ရွှင်လန်းမှုနှင့် အာဟာရဖြစ်စေသည်။ ပေါလုဤသို့ဆိုသည်– “ဤပျက်စီးတတ်သောအရာသည် မဖောက်ပြန်နိုင်သောအခြင်းအရာအားဖြင့် ဖောက်ပြန်၍မသေနိုင်သောအခြင်းအရာဖြစ်သောအခါ၊ 'သေခြင်းကိုအောင်ခြင်း၌ မျိုခြင်း' (အခန်းငယ် ၅၄) ဟုရေးထားသောစကားသည် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။

Paul Kroll က