မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-01

03 ဆက်ခံ 2015 01           

ဆက်ခံမဂ္ဂဇင်းဇန်နဝါရီ - မတ်လ 2015

ဘုရားဖူး


ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်အဓိပ္ပာယ် - Joseph Tkach

Takalani Musekwa ကကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% Venda မဟုတ်ပါ

ငါသာဘုရားသခင်ဖြစ်လျှင် - ဘာဘရာ Dahlgren

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် အပိုင်း (၃) - Gary Deddo မှ

King Solomon's Mines (အပိုင်း ၁၄) - Gordon Green

ဆာ ၉ း ၁၀ တွင်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဖိတ်ကြားခြင်း - Ted Johnston