သမ်မာကမျြး

၆၅၁ သမ္မာကျမ်းစာစာအုပ်များ၊ စာများနှင့် apocrypha

သမ္မာကျမ်းစာသည်ဂရိမှဆင်းသက်လာပြီးစာအုပ်များ (biblia) ကိုဆိုလိုသည်။ “ စာအုပ်များ” ကိုဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းသို့ခွဲခြားထားသည်။ ဧဝံဂေလိထုတ်ဝေမှုတွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ရေးသားမှု ၃၉ ခုနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ၂၇ ပုဒ်အပြင် Apocrypha ဟုခေါ်သောဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နှောင်းပိုင်းအရေးအသား ၁၁ ခုပါ ၀ င်သည်။

တစ် ဦး ချင်းစာအုပ်များသည်ဇာတ်ကောင်စရိုက်အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ၎င်းတို့သည်နယ်ပယ်အကျယ်အ ၀ န်းနှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ပုံစံအလှအပကိုကိုယ်စားပြုမှုတို့တွင်ကွဲပြားသည်။ အချို့ကသမိုင်းစာအုပ်များအဖြစ်၊ အချို့ကိုဖတ်စာအုပ်များအဖြစ်ကဗျာဆန်ဆန်နှင့်ပရောဖက်ပြုရေးသားခြင်းအဖြစ်ဥပဒေသင်္ကေတအဖြစ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါအကြောင်းအရာများ

သေဆုံး ဥပဒေစာအုပ်များ မောရှေ၏စာအုပ်ငါးအုပ်ကိုစုပြီးbeginသရေလလူမျိုး၏ဇာတ်လမ်းကိုအီဂျစ်ပြည်တွင်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ခြင်းသို့ပြောပြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏အခြားစာအုပ်များသည်ခါနာန်ပြည်၌itesသရေလလူမျိုးများကိုအောင်နိုင်ခြင်း၊ theသရေလနိုင်ငံနှင့်ယုဒနိုင်ငံတို့၊ itesသရေလလူမျိုးများကိုပြည်နှင်ခံရခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဗာဗုလုန်၌ပြည်နှင်ခံခြင်းမှပြန်လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သီချင်းများ၊ သီချင်းစာသားနှင့်သုတ္တံများကို OT နှင့်ပရောဖက်များ၏စာအုပ်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။

သေဆုံး သမိုင်းစာအုပ်များ ကတိထားရာပြည်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှနှင်ထုတ်ခြင်းမှဗာဗုလုန်ပြည်နှင်ထုတ်ခံရသူများထံပြန်လာခြင်းမှhistoryသရေလသမိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အပ်နှံပါ။

သေဆုံး ဖတ်စာအုပ်များနှင့်ကဗျာဆန်သောစာအုပ်များ စာတို၊ စကားပုံများနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်အရည်အသွေးတို့၌ချရေးထားသောဉာဏ်ပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံတို့ကိုတင်ပြပါ။

ထဲမှာ ပရောဖက်များ၏စာအုပ်များ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဖြစ်စဉ်များအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ပရောဖက်များသည်ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုစေပြီးလူတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေပြုမူပုံနှင့်နေထိုင်ပုံတို့ကိုသတိပေးသည်။ ရူပါရုံများနှင့်ဘုရားသခင့်လှုံ့ဆော်မှုများမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့သောဤသတင်းစကားများကိုပရောဖက်များကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သူတို့၏တပည့်များကရေးသားခဲ့ပြီးနောင်လာနောက်သားများအတွက်မှတ်တမ်းတင်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါအကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်

ပညတ်ကျမ်းများ၊ မောရှေ၏စာအုပ်ငါးအုပ်

 • 1. မောရှေကျမ်း (ကမ္ဘာဦးကျမ်း)
 • 2. မောရှေကျမ်း (ထွက်မြောက်ရာ)
 • 3. မောရှေကျမ်း (ဝတ်ပြုရာကျမ်း)
 • 4. မောရှေကျမ်း (နံပါတ်များ)
 • 5. မောရှေကျမ်း (တရားဟောရာ)

 

သမိုင်းစာအုပ်များ

 • ယောရှုစာအုပ်
 • တရားသူကြီးစာအုပ်
 • ရုသစာအုပ်
 • Das 1. ရှမွေလကျမ်း
 • Das 2. ရှမွေလကျမ်း
 • Das 1. ရှင်ဘုရင်ကျမ်း
 • Das 2. ရှင်ဘုရင်ကျမ်း
 • ရာဇဝင်ချုပ်စာအုပ်များ (1. နှင့် 2. အချိန်ဇယား)
 • ဧဇရကျမ်း
 • နေဟမိကျမ်း
 • ဧသတာကျမ်း

 

ဖတ်စာအုပ်များနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်စာအုပ်များ

 • ယောဘကျမ်း
 • ဆာလံကျမ်းများ
 • ဆော်လမွန်၏သုတ္တံ
 • ရှောလမုန်၏တရားဟောဆရာ
 • ဆော်လမွန်သီချင်း

 

ပရောဖက်ပြုချက်စာအုပ်များ

 • ဟေရှာယ
 • ယေရမိ
 • မြည်တမ်းခြင်း
 • ယေဇကျေလ (ယေဇကျေလ)
 • ဒံယလေက
 • ဟောရှေ
 • ယောလ
 • အာမုတ်
 • သြဗဒိ
 • ယောန
 • Micha
 • နာဟုံ
 • ဟဗက္ကုတ်
 • ဇေဖနိ
 • ဟဂ်ဂဲ
 • ဇာခရိ
 • မာလခိ

ဓမ္မသစ်ကျမ်းပါအကြောင်းအရာများ

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ယေရှု၏အသက်နှင့်သေခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဆိုလိုသည်။

သေဆုံး သမိုင်းစာအုပ်များ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးစောင်နှင့်တမန်တော်များ၏တမန်တော်များကယေရှုခရစ်၊ သူ၏ဓမ္မအမှု၊ သူသေဆုံးခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောကြသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုစာအုပ်သည်ရောမအင်ပါယာ၌ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပထမခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

သေဆုံး အကျဉ်းချုပ် တမန်တော်အမျိုးမျိုး၏ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းများသို့စာရေးခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ အကြီးဆုံးစုဆောင်းမှုမှာတမန်တော်ပေါလု၏စာ ၁၃ စောင်ဖြစ်သည်။

ထဲမှာ ဂျိုဟန်၏ဗျာဒိတ်တော် ၎င်းသည် Apocalypse၊ ကောင်းကင်ဘုံသစ်နှင့်မြေကြီးသစ်မျှော်လင့်ချက်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုပရောဖက်ပြုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

 

ဓမ္မသစ်ကျမ်းပါအကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်

သမိုင်းစာအုပ်များ

 • ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ

မဲ

Markus

လောနိတျမွို့

ဂျိုဟန်

 • တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

 

အကျဉ်းချုပ်

 • ရောမသို့ပေါလု၏စာ
 • der 1. နှင့် 2. ပေါလုမှ ကောရိန္သုမြို့သို့ စာတိုပေးပို့သည်။
 • ဂလာတိလူမျိုးများထံပေါလု၏စာ
 • ဧဖက်မြို့များသို့ပေါလု၏စာ
 • ဖိလိပ္ပိသို့ပေါလု၏စာ
 • ကောလောသဲသို့ပေါလု၏စာ
 • der 1. ပေါလုထံမှ သက်သာလောနိတ်မြို့သားများထံ ပေးစာ
 • der 2. ပေါလုထံမှ သက်သာလောနိတ်မြို့သားများထံ ပေးစာ
 • der 1. နှင့် 2. ပေါလုမှတိမောသေနှင့်တိတုထံစာတို (သင်းအုပ်ဆရာစာများ)
 • ဖိလေမုန်ထံပေါလု၏စာ
 • der 1. ပေတရုထံမှစာ
 • der 2. ပေတရုထံမှစာ
 • der 1. Johannes ထံမှစာ
 • der 2. နှင့် 3. Johannes ထံမှစာ
 • ဟေဗြဲသို့ပေးစာ
 • James ထံမှစာ
 • Jude ထံမှစာ

 

ပရောဖက်ပြုချက်စာအုပ်

 • ယောဟန်၏ဗျာဒိတ်တော် (Apocalypse)

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နှောင်းပိုင်းအရေးအသားများ / apocrypha

ကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်စတင့်ကျမ်းစာထုတ်ဝေမှုများသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ကွဲပြားသည်။ ကတ်သလစ်ဗားရှင်းတွင်နောက်ထပ်စာအုပ်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်။

 • Judit
 • တိုဘစ်
 • 1. နှင့် 2. Maccabees စာအုပ်
 • ဉာဏ်ပညာ
 • ယေရှု Sirach
 • ဗာရုတ်
 • ဧသတာ၏စာအုပ်တွင်ထပ်တိုးသည်
 • ဒံယေလ၏စာအုပ်မှထပ်တိုးသည်
 • မနာရှေ၏ဆုတောင်းချက်

ရှေးအသင်းတော်သည်ဂရိစာစောင်ကို Septuagint ဟုခေါ်သောအခြေခံအဖြစ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဂျေရုဆလင်မှရိုးရာဟေဗြဲစာစောင်များထက်စာအုပ်များစွာပါ ၀ င်သည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မာတင်လူသာသည်သူ၏ဘာသာပြန်ဆိုမှုအတွက်ဟေဗြဲစာစောင်ကိုသုံးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်စက်ပ်တွားဂျင့်ကျမ်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောစာအုပ်များပါ ၀ င်သည်။ သူကဘာသာပြန်ကျမ်းကို Apocrypha (စာသားအတိုင်းဝှက်ထားသော၊ လျှို့ဝှက်) ဟုထည့်သွင်းခဲ့သည်။


အရင်းအမြစ်: ဂျာမန်သမ္မာကျမ်းစာအသင်း http://www.die-bibel.de