ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာ

423 resolution ကိုသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာနှစ်သစ်တစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည်။ လူများစွာသည်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်သည် - အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်များအတွင်းစားပြီးသောက်ပြီးနောက်အားလုံး။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများသည်အားကစားများပိုမိုပြုလုပ်ရန်၊ သကြားလုံးနည်းနည်းစားရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်လိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းမှာဘာမှမမှားပါသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည်ဤချဉ်းကပ်မှုတွင်တစ်ခုခုမရှိကြပါ။

Diese Vorsätze haben alle etwas mit unserer menschlichen Willenskraft zu tun, deshalb verlaufen sie oft im Sande. Tatsächlich haben Experten den Erfolg von Neujahrsbeschlüssen verfolgt. Die Ergebnisse sind nicht ermutigend: 80% von ihnen scheitern bereits vor der zweiten Februarwoche! Als Gläubige sind wir uns besonders bewusst, wie fehlbar wir Menschen sind. Wir kennen das Gefühl, das der Apostel Paulus in Römer 7,15 so beschreibt: Ich weiss nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich. Man kann Paulus Frustration über seinen eigenen Mangel an Willenskraft heraushören, da er offenbar weiss, was Gott von ihm möchte.

Glücklicherweise sind wir als Christen nicht auf unsere eigene Entschlossenheit angewiesen. Wir können uns einer Sache zuwenden, die viel wirkungsvoller ist, als die Bereitschaft, uns selbst zu ändern: Wir können uns dem Gebet zuwenden. Durch Jesus Christus und das Innewohnen des Heiligen Geistes können wir vertrauensvoll im Gebet vor Gott, unseren Vater, treten. Wir sind in der Lage, unsere Befürchtungen und Ängste, unsere Freuden und unsere tiefen Sorgen vor ihn zu bringen. Es ist menschlich, in die Zukunft zu blicken und sich Hoffnung für das kommende Jahr zu machen. Anstatt gute Vorsätze zu fassen, die bald verblassen, möchte ich Sie ermutigen, sich mir anzuschliessen und sich zu verpflichten, 2018 zum Jahr des Gebets zu machen.

ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာပြည့်ဝသောဖခင်ထံယူဆောင်လာရန်ဘာမျှအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်နှစ်၏အစပိုင်းတွင်ရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်မတူဘဲဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်အခြားသူများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဘုရားသခင့်ရှေ့တော်သို့ပို့ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။

Das Privileg des Gebets für das neue Jahr ermutigt mich sehr. Sehen Sie, ich kann meine eigenen Ziele und Erwartungen für 2018 haben. Ich weiss jedoch, ich bin ziemlich machtlos, sie zu verwirklichen. Ich weiss aber, dass wir einen liebenden und allmächtigen Gott anbeten. In Kapitel acht des Briefes an die Römer, nur ein Kapitel nach seinem Klageruf über seinen eigenen schwachen Willen, ermutigt uns Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind (Römer 8,28). Gott ist in der Welt tätig, und sein allmächtiger, liebevoller Wille ist auf das Wohl seiner Kinder ausgerichtet, egal unter welchen Umständen sie leben.

Einige von Ihnen hatten vielleicht ein sehr gutes Jahr 2017 und blicken recht optimistisch in die Zukunft. Für andere war es ein schwieriges Jahr, voller Kämpfe und Rückschläge. Sie befürchten, im 2018 könnten noch weitere Lasten auf sie zukommen. Egal, was dieses neue Jahr für uns mit sich bringt, Gott ist gegenwärtig, bereit, unsere Gebete und Bitten anzuhören. Wir haben einen Gott der unendlichen Liebe, und keine Sorge, die wir vor ihn bringen dürfen, ist zu unbedeutend. Gott freut sich über unsere Bitten, unsere Dankbarkeit und unsere Sorgen in engem Gespräch mit ihm.

ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်းအတွက်ယူနိုက်တက်,

ယောသပ်သည် Tkach

သမတ
ကျေးဇူးတော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဟာယ


pdfဆုံးဖြတ်ချက်တွေသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာ