ကျနော်တို့တက်မြန်းသည့်နေ့များကျင်းပ

400 ကျနော်တို့ christ.jpg ၏တက်ကြွဆင်နွှဲChristi Himmelfahrt gehört nicht zu den grossen Festen im christlichen Kalender wie Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Möglicherweise unterschätzen wir die Wichtigkeit dieses Ereignisses. Nach dem Trauma der Kreuzigung und dem Triumpf der Auferstehung scheint es nebensächlich zu sein. Das wäre jedoch falsch. Der auferstandene Jesus blieb nicht einfach noch 40 Tage und kehrte dann in die sicheren Gefilde des Himmels zurück, da nun die Arbeit auf Erden erledigt war. Der auferstandene Jesus ist und bleibt für immer in seiner Fülle als Mensch und Gott voll im Einsatz als unser Fürsprecher (1. တိမောသေ 2,5; 1. ဂျိုဟန် 2,1).

တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ 1,9-12 berichtet von Christi Himmelfahrt. Nachdem er in den Himmel aufgefahren war, waren da zwei Männer in weissen Kleidern bei den Jüngern, die sagten: Was steht ihr da und seht zum Himmel? Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das macht zwei Dinge ganz klar. Jesus ist im Himmel, und er kommt zurück.

ဧဖက်၌ 2,6 schreibt Paulus: "Gott hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wir haben schon oft gehört «in Christus». Hiermit wird unsere Identität mit Christus deutlich gemacht. Wir sind in Christus mit ihm gestorben, begraben und auferstanden; nun aber auch mit ihm im Himmel".

ဂျွန်စတုတ်ကofဖက်မြို့သားများသတင်းတရားစာအုပ်မှာဒီလိုပြောခဲ့တယ် -“ ပေါလုသည်ခရစ်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲငါတို့အကြောင်းကိုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်၌ခရစ်တော်နှင့်ငါတို့ကိုအစပြုထားသည်။ ခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်၏မိတ်သဟာယသည်အရေးကြီးသည်။

ကောလောသဲ၌ 3,1-4 unterstreicht Paulus diese Wahrheit:
«Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit». «In Christus» bedeutet in zwei Welten zu leben: in der physischen und in der geistlichen. Das können wir jetzt zwar kaum realisieren, aber Paulus sagt, dass es doch real ist. Wenn Christus wiederkommt, werden wir die ganze Fülle unserer neuen Identität erleben. Gott will uns nicht uns selbst überlassen (Johannes 14,18), sondern in der Gemeinschaft mit Christus möchte er alles mit uns teilen.

ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခမည်းတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ခရစ်တော်တို့၌ရှိသည့်ဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အလိုတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးရသောသားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ တက်မြန်းသည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပကြသည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုသတိရရန်အချိန်တန်ပြီ။

ယောသပ်သည် Tkach အားဖွငျ့ဖွစျသညျ