လေကိုရှူရှိုက်ခြင်း

လေကိုရှူပါလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က ပြောင်မြောက်သောစကားကြောင့် ကျော်ကြားခဲ့သော လူရွှင်တော်တစ်ဦးသည် အသက် ၉ နှစ်၊1. Geburtstag. Der Anlass brachte all seine Freunde und Verwandten zusammen und war auch von Nachrichtenreportern gut besucht. Während eines Interviews auf der Party war die vorhersehbare und wichtigste Frage an ihn: «Wem oder was schreiben Sie Ihr langes Leben zu?» Ohne zu zögern antwortete der Komiker: «Dem Atmen!» Wer kann dem widersprechen?

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးအရလည်းထပ်တူပြောနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်သည်လေကိုရှူခြင်းအပေါ်မူတည်သကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရာအားလုံးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် (သို့)“ သန့်ရှင်းသောအသက်ရှုခြင်း” ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၀ ိညာဉ်အတွက်ဂရိစကားလုံးသည် pneuma ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလေ (သို့) လေဟုဘာသာပြန်နိုင်သည်။
Der Apostel Paulus beschreibt das Leben im Heiligen Geist mit folgenden Worten: «Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede» (Römer 8,5-6) ။

Der Heilige Geist nimmt in denen Wohnung, die dem Evangelium, der frohen Botschaft, glauben. Dieser Geist bringt im Leben eines Gläubigen Frucht: «Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht» (Galater 5,22-23) ။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နေထိုင်သည်၊ ဘုရားသခင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသူမည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုဤအသီးကဖော်ပြသည်။

«Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm» (1. ဂျိုဟန် 4,16). Wir sind hier, um diese Frucht hervorzubringen, um ein Segen für Menschen in unserem Umfeld zu sein.

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအသက်ရှည်ခြင်းကိုမည်သူဂုဏ်တင်သနည်း။ ဘုရားသခင့်ရှူရှိုက်ခြင်း။ ၀ ိညာဉ်တော်၌အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအသက်ရှုဖြစ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးသောဘဝများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်လျက်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။

ယောသပ်သည် Tkach အားဖွငျ့ဖွစျသညျ